kompletne sprostredkovanie nakupov z poľska

Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity

Vážení zákazníci,

aby sme mohli sprostredkovať Vami objednaný tovar z Poľskej Republiky, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva firma Jozef Benický, zapísaná v Obchodnom registri zapísaný Obv. Úradom v Námestove pod číslom živnostenského registra  510-1028 IČO 46756353, kontakt www.allegrik.sk (ďalej len „prevádzkovateľ)

2. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) Sprostredkovanie Tovaru
Spracúvanie vykonávame za účelom prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru ,vydanie dokladu.

b)Fakturácia a účtovnictvo
Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona o účtovníctve

c)Preprava (Slovenská Republika)
Spracúvanie vykonávame za účelom dodania sprostredkovaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom doručovateľských spoločností.

d) Preprava (Poľská Republika)
Na sprostredkovanie objednaného tovaru využívame výlučne len priezvisko.

3. Aké osobné údaje spracúvame pre jednotlivé účely?

-Meno,Prizvisko,Titul
-Adresa
-Telefónne číslo
– e-mailová adresa
Ak sa jedná o firmu
-Meno,Prizvisko,Titul
-Obchodné meno
-Adresa
-IČO
-IČ DPH
-DIČ
– e-mailová adresa
-Telefónne číslo

4. Aké právne základy použÍvame?

-Zákonná povinnosť napr. pre vystavenie a archiváciu účtovných dokladov

5. Ako nám môžete dať súhlas?

-cez online formulár
-cez email

6. Ako môžete Súhlas odvolať?

-zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail uvedený na stránke allegrik.sk
-zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na adresu Zapotočná 407/5, Trstená 028 01

7. Ako dlho uchováme vaše osobné údaje?

-Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov

8. Komu vaše údaje poskytujeme?

Aby sme zaistili riadny chod našej spoločnosti a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vašim osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide o poštových doručovateľov a dopravcom tovaru.

9. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu
info@allegrik.sk

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listovej forme. Údaje sú spracované v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracovanie nevyužívame žiadne automatizované prostriedky.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018

Banner3
Banner1