kompletne sprostredkovanie nakupov z poľska

Kontakt

Kontakt pre zákazníkov

Allegrik s.r.o.
Zápotočná 407
028 01 Trstená

Telefón: +421 915 342 453
E-mail: info@allegrik.sk
Web: www.allegrik.sk 

Prevádzkové hodiny

Po – Pia: 08:00 – 16:00

Spoločnosť

Prevádzkovateľ

Allegrik s.r.o.

Fakturačná adresa (Sídlo)

Allegrik s.r.o.
Zápotočná 407
028 01 Trstená
IČO:
 52 096 939
DIČ: 212 090 5457
Nie je platiteľ DPH
Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č.: 71303/L

Bankové spojenie

SK76 5600 0000 0057 2772 0001
SWIFT kód banky : KOMASK2X

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Banner3
Banner1