kompletne sprostredkovanie nakupov z poľska

Fakturácia

Fakturácia za sprostredkovanie tovaru

Pri sprostredkovaní nákup tovaru , je firmou Allegrik s.r.o. faktúra vystavená na províziu a prepravu tovaru v rámci SR . Z dôvodu že ide o sprostredkovanie a nie o predaj tovaru , sprostredkovaný tovar nie je na faktúre zaúčtovaný .

Faktúru zasielame v papierovej forme alebo je zasielaná na email vo forme PDF .

Dôležité Upozornenie:

Chceme vás informovať, že pri našich službách sprostredkovania nákupu z poľských webových stránok nezahŕňame vytváranie faktúr za tovar, ani dodatočne. Prosíme vás o to, aby ste boli vopred informovaní a rešpektovali túto zásadu. Týmto spôsobom sa budeme vyhýbať zbytočným komplikáciám a nejasnostiam, ktoré môžu vzniknúť neskôr (napr. „nevedel som“, „nečítal som“). Predtým, ako vykonáte nákup, vás dôrazne žiadame, aby ste si pozorne preštudovali informácie týkajúce sa fakturácie tovaru a podmienok našich služieb. Ďakujeme vám za vaše pochopenie

Fakturácia pre Firmy

Pri sprostredkovaní nákupu tovaru z Poľska, je možnosť vyžiadať si faktúru na firmu ak to ponúka predajca tovaru. Túto faktúru je možné požiadať len pred samotným nákupom tovaru od poľského dodávateľa, ktorý je vlastníkom tovaru. Faktúra je vystavená od predajcu priamo na Vašu firmu a je vystavovaná z DPH .

Pre fyzické osoby je automaticky vytvorený pokladničný doklad. Firmy dostanú faktúru od poľského predajcu spolu s tovarom v balíku.

Upozornenie

Na Allegro.pl nájdete aj ponuky produktov, kde predajcovia nevystavujú faktúry, týka sa to predovšetkým použitého tovaru. Pred objednaním tovaru je dôležité, aby ste skontrolovali informácie predajcu v popise produktu na stránke Allegro.pl. Taktiež je potrebné uviesť informáciu o faktúru na firmu pri vypĺňaní objednávky na našom portály https://www.allegrik.sk/objednavka/ . Spätne po zrealizovanom sprostredkovaní firmou alergik už nie je možné požiadať o faktúru priamo od predávajúceho ak ste túto možnosť nepožiadali pred objednaním tovaru. Je to z dôvodu že tovar nevlastníme ani nepredávame .

Nákup bez DPH

Pri nákupe tovaru z Poľska neposkytujeme služby týkajúce sa sprostredkovania nákupu tovaru bez DPH. Pokiaľ ste platcom DPH a chcete nakúpiť tovar bez DPH, môžete to zariadiť priamo z poľským predajcom cez priamy nákup v poľskom eshope . Všetky potrebné dokumenty týkajúce sa nákupu si musíte dohodnúť priamo s poľským predajcom. Radi Vám pomôžeme / poradíme .

Ďakujeme vám za vaše pochopenie a spoluprácu.

Banner3
Banner1